Bärgning av tunga fordon

Tungbärgning i Bollnäs, Söderhamn, Alfta & Edsbyn

Vi på Assistancekåren/Lindbergs Bärgningstjänst erbjuder tungbärgning i Bollnäs, Söderhamn, Ljusne, Kilafors, Segersta, Arbrå, Rengsjö, Stråtjära, Alfta och Edsbyn med omnejd. Vi utför tungbärgning i Södra Hälsingland och efter E-4:an från Hagsta till Kungsgården strax norr om Söderhamn.

Tungbärgning av lastbilar, bussar mm.

Tungbärgning av lastbilar, bussar, grävmaskiner, skogsmaskiner eller andra tunga fordon kräver särskild utrustning, expertis och erfarenhet.
Tungbärgning kräver kraftfulla och specialanpassade bärgningsfordon som kan hantera de stora och tunga fordonen. Våra bärgningsfordon är utrustade med starka kranar, vinschar och andra lyftanordningar som gör det möjligt att lyfta och flytta tunga lastbilar, bussar och andra tunga fordon på ett säkert sätt.

Så går en tungbärgning till

När vi anländer till platsen bedömer vi först situationen och planerar för bärgningsarbetet för att det skall gå så smidigt som möjligt och skada fordonet som skall bärgas så lite som möjligt. Det kan innebära att vi använder kranar för att lyfta och flytta fordonet eller använda vinschar för att dra det till en säker plats.
Säkerhet är av yttersta vikt vid en tungbärgning. Vår personal vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ingen skadas under bärgningsarbetet. Vi använder rätt säkerhetsutrustning och följer strikta säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för både personal och omgivande trafik.

Professionell bärgning av tunga fordon

Tungbärgning av lastbilar och bussar kräver också specifik kunskap om fordonens konstruktion och mekanik. Vår personal behöver kunna identifiera de bästa punkterna att lyfta eller dra fordonet utan att orsaka ytterligare skador. Vi har även kunskap om fordonsystemen och kan vid behov vidta åtgärder för att förhindra olje- eller bränsleläckage i samarbete med exempelvis räddningstjänsten.
När det gäller tungbärgning är kommunikation och samarbete nyckeln till ett lyckat arbete. Bärgningspersonalen samarbetar ofta med polis, räddningstjänst och andra berörda parter för att säkerställa att bärgningsarbetet genomförs smidigt och att trafiksäkerheten upprätthålls och medför så liten inverkan på omgivande trafik som möjligt.

Restvärdesbärgning – Vi har resurserna som krävs

Vi erbjuder restvärdesbärgning i samarbete med försäkringsbranschens restvärdesledare.
Vid olyckor där farligt eller dyrbart gods är inblandat krävs en restvärdesledare som ansvarig för arbetet. I samarbete med restvärdesledaren utför vi bärgningen och godset tas om hand.
Vi har tillgång till lyftkuddar, nedtagningskuddar, kranbilar och resurser för omlastning.
Vi utför även restvärdesbärgning där restvärdesledare ej är nödvändig och där vi ombesörjer all logistik och säkerhet.
Kontakta oss om du behöver tungbärgning i Bollnäs med omnejd.

Välkommen till Assistancekåren/Lindbergs Bärgningstjänst AB i Bollnäs